O NAMA

Sve projekte realizujemo uz pomoć stručno osposobljenih radnika koji savremenim alatima i opremom ostvaruju maksimalan kvalitet i produktivnost.

U poslednje dve godine ostvarili smo značajan porast u domenu proizvodnje, što je bio jedan od naših glavnih ciljeva. S tim u vezi, završavamo započetu investiciju - izradu plutajuće radionice sa stambeno-poslovnim prostorom, koja će omogućiti pokretnost i laku dostupnost bilo kom gradilištu plovnim putem.

Ono što karakteriše naš pristup poslu je realno sagledanje potreba na tržištu, studiozan pristup zahtevima naručioca, angažovanje i stimulacija najboljih stručnih radnika kao i svakodnevno učestvovanje u realizaciji ugovorenih poslova.

MISIJA I VIZIJA

Kontinuiranim praćenjem tržišta i obrazovanjem stručnih kadrova, neprestano usavršavamo metode rekonstrukcije postojećih i izrade novih brodova i plovnih objekata, kao i luke i brodogradilišta na reci, uz zadovoljenje ekoloških propisa.

Naša vizija je da svojim načinom poslovanja postavimo standarde za efikasniji i ekološko prihvatljiv način brodogradnje na domaćem tržištu.

CILJEVI

* Kontinuirano praćenje tržišta u delu izrade novih, rekonstrukcije postojećih i remonta brodova i plovnih objekata.

* Pronalaženje kupaca za izradu putničkih brodova na bazi našeg idejnog projekta “P&B”.

* Povezivanje sa investitorima zainteresovanim za izradu Luke i brodogradilišta na reci Dunav kao celine, koja može u budućnosti zadovoljiti potrebne kapacitete i propise ( naročito ekološke ) i biti konkurentno na tržištu.

*Obrazovanje stručnih kadrova za potrebe brodogradnje na potpuno novi efikasniji način, koji će motivisati učenike da se odmah u školi osposobe za konkretan rad i tako biti traženi u proizvodnji.

ISTORIJA

1983.-1987.

• Remorkeri-čupači sidara (opslužuju platforme za bušenje nafte) za SSSR

• Samohodka za prevoz voća i povrća (frigo brod) napravljeno 4 kom. za SSSR

• Barže za rasuti teret

• Barže za prevoz naftnih derivat

1988. - 2003.

Izrada kasko trupova - za IHC brodogradilišta u Holandiji:

• refulernih bagera
• radnih čamaca
• remorkera
• samohodki
• barzi

• Izrada rečne jahte LM 24 Luxe Motor

• Izrada kompletno opremljenog radnog čamca za IHC brodogradilišta u Holandiji

Remont:

• šlepova
• samohodki
• barzi
• manjih tegljača
• motornih gurača
• motornih tegljača

• Izrada čeličnih konstrukcija za građevinskui procesnu industriju prema zahtevu naručioca

• Primopredaja u Regensburgu 2000. godine

• Morski putnički brod-motorni jedrenjak Jadransko more – Hrvatska

• Motorne jahte za obalnu morsku plovidbu, isporučena 2 kom. Jadransko more – Hrvatska

2003. - 2005.

Kasko trupovi: (za Holandiju):

• gurača
• remorkera
• samohodki
• barzi

Remonti-rekonstrukcije:

• šlepova
• barzi
• plovnih bagera
• samohodki
• motornih gurača
• motornih tegljača
• plovnih elevatora
• brodova rečne ratne flotile
• starih brodova sa parnim pogonom preko lopatičnih
kola „Petefi“ iz Mađarske
• čamci raznih oblika i namena

Izrada brodske opreme

• sidrena vitla
• sidra
• pritezna vitla
• poklopci tovarnog prostora
• sohe, sizovi…

Izrada čeličnih konstrukcija

• rezervoara
• cevovoda
• krovnih konstrukcija

2005. - 2008.

• Izrada kasko trupova Remorkera sa visokim nivoom opremanja 12 komada za brodogradilišta "DAMEN" iz Holandije

Rekonstrukcije:

• motorni gurač "CSIKLI" iz Mađarske
• motorni gurač "MAMULA" sada se zove "MILAN" vlasnik Branko Moravac
• motorni gurač "KUMROVEC" sada "SEGESTA" Dunavski Lloyd iz Siska - Hrvatska
• plovni pristan NS8502 na keju u Novom Sadu vlasništvo "BRODOKOMERC"
• guračke platforme na šlepovima vlasništvo Dunavski Lloyd iz Siska - Hrvatska

Remonti:

• tegljača
• gurača
• barzi
• šlepova
• pontona
• refulerni bageri
• plovni elevatori
• plovni restorani
• stambene lađe
• plovne dizalice
• rečne jahte i čamci
• brodovi rečne ratne
flotile

Izrada čeličnih konstrukcija:

• rezervoara
• cevi većih prečnika
• talpi
• delovi građevinskih konstrukcija
• delova opreme procesne industrije

2008 - Osnivanje kompanije Interbrod