2020

• Remont barze “S-1” za firmu Internship Bugarska

• Remont broda gurača “Mon-ami“ vlasništvo firme Dunavski Ladjar iz Beograda

• Remont barze “72525“ vlasništvo firme Dunavski Ladjar iz Beograda

• Remont barze “1046“

• Rekonstrukcija plovnog objekta bagera u plutajući objekat za privredne svrhe vlasništvo firme “Interbrod”

2019

• Rekonstrukcija i remont tankera “Ladjar 1“ za firmu Ladjar KuPra

• Remont motornog gurača “Ladjar KuPra” za firmu Ladjar KuPra

• Rekonstrukcija i remont broda gurača “Ahil“ za firmu Internship Bugarska

2018

• Rekonstrukcija barze “KuPra 56“ sa jednostrukim trupom u dvostruki trup; izrada i ugradnja tankova pitke i fekalne vode; izrada i ugradnja stambenog prostora

• Izvlačenje na sinhro lift broda tankera “Ladjar 1“ radi pregleda

• Izvlačenje na sinhro lift broda tankera “Ladjar Rajo” ex. Scadi radi pregleda i remonta

• Izvlačenja na navoz motornog gurača “Hajduk” radi redovnog pregleda i kompletnog remonta

2017

• Demontaža starog cevovoda , izrada i ugradnja novog cevovoda na palubi tank-barže „LA KUPRA 56“ , ex. „DE HOOP 6“ , na lokaciji LUKA „AS“ Sremski Karlovci

• Remont broda , motorni gurač „SAŠA 4“ , u plovnom doku na lokaciji Grocka-Dunav. Izrada novih kliznih ležajeva od poliamida za oba propelerska vratila. Demontaža starih i ugradnja novih propelera

• Tehnički nadzor za remontne radove propelerskih vratila broda-motornog gurača „MILAN“, u plovnom doku na lokaciji Grocka-Dunav

• Izrada projektne dokumentacije za overu kod „Uprave za brodove“, crpne stanice „KALOČA“, koja je postavljena na obali reke Tise kod mesta Ada

• Nadzor remontnih radova broda-tankera „LADJAR MIJO“, na navozu brodogradilišta u Kladovu

• Kupovina plutajućeg objekta, broda -restorana, transport istog od Grocke do Novog Sada, sidrenje i vezivanje u rukavcu Dunavac na Ribarskom ostrvu u Novom Sadu. Izrada i postavljanje pristupnog mosta

• Nabavka čeličnih limova,  cevi i priteznih vitala za izradu guračke platforme na brodovima-tankerima „LADJAR MIJO“ i „LADJAR 1“

2016

• Tehnički nadzor za remont broda tanker "LADJAR" na navozu brodogradilišta u Kladovu

• Konsalting oko pregleda broda motorni tanker za prevoz gasa "EUROGAS 77" na navozu brodogradilišta u Bačkom Monoštoru

• Ugradnja ventilacije u pramčani mašinski prostor broda motorni tanker "LADJAR 1" u brodogradilištu u Apatinu

• Izvlačenje na navoz brodogradilišta u Apatinu, broda motorni tanker „LADJAR 1“, radi obavljanja remontnih radova

• Inspekcija barži „MARK“, „RAMON“ i „SAMBA“, na reci Majna-Nemačka, prema zahtevu zainteresovanog kupca

• Pregled havarije broda motorni gurač „KAPETAN VINAROV“ u luci Bačka Palanka i izrada specifikacije potrebnih radova za popravku

• Inspekcija barže „EUROPA 2“ u luci PRAHOVO, prema zahtevu zainteresovanog kupca


• Inspekcija plovnog doka brodogradilišta u Novom Sadu za zainteresovanog kupca

• Izvlačenje na navoz broda motorni tanker „LADJAR 2“

• Tehnički nadzor rekonstrukcije, duplo dno i dupli bokovi broda motorni tanker „ZARA“ u brodogradilištu BRODOTEHNIKA – Beograd

• Tehnički nadzor za remont tank barže ex. „DE HOOP 6“, na navozu brodogradilišta u Kladovu

• Ugradnja žiroskopa i povezivanje sa radarom na brodu guraču „SAŠA 4“

2015

• Remont broda “DESCHIETER 16” pored opremne obale brodogradilišta APATIN u Apatinu

• Centriranje motora na putničkom brodu za Jadransko more , vlasništvo firme “KANTIR” d.o.o. , Duce-Split-R.Hrvatska

• Inspekcija barže “VIENNA 4” u Erlenbach am Main, SR Nemačka i procena vrednosti za kupca iz Srbije

• Inspekcija broda, rečni motorni tanker “WESTLAND” u Holandiji i procena vrednosti za kupca iz Srbije

• Inspekcija broda gurača , 2 x 1000 HP , “FERRARA” na ušću reke Po u Jadransko more – Italija i procena vrednosti za kupca iz Srbije

• Inspekcija broda rečni motorni tanker “LINDA” u Holandiji i procena vrednosti za kupca iz Srbije

• Popravka havarije pramca na brodu rečni motorni tanker “LADJAR” u brodogradilištu “APATIN“ u Apatinu

• Tehnički nadzor remonta broda rečni motorni tanker sa duplim dnom i bokom “LADJAR MIJO” ex. “ANDRADA” radi osnovnog pregleda i upisa u Srpski registar brodova, na navozu brodogradilišta u Kladovu-R. Srbija

2014

• Završni radovi rekonstrukcije broda “PARAĆIN” u brodogradilištu BRODOTEHNIKA-Beograd

• Popravka havarije barže “MST 4” na navozu brodogradilišta u Apatinu

• Redovni pregled i remont broda samohodni tanker “SLOBODA” na navozu brodogradilišta u Apatinu

• Redovni pregled i remont broda tegljača “MOSOR” na navozu brodogradilišta u Apatinu

• Izvlačenje na navoz brodogradilišta u Apatinu i remont dve barže “CFNR 303“ i „CFNR 603“

• Izvlačenje na navoz brodogradilišta u Apatinu samohodnog broda “STEEL BEE“, vlasništvo „SEA DANUBE TRANS“ iz Beograda, pregled i snimanje dimenzija propelera

• Izvlačenje na navoz brodogradilišta u Novom Bečeju, plovne skele “SAŠA 3”, merenje debljina lima i remont

• Organizacija transporta rezervoara sa brodom iz Holandije do Srbije za Pivaru Apatin

• Pregled broda samohodni tanker u brodogradilištu Groningen-Holandija i procena za kupca iz Srbije

• Pregled putničkog broda za Jadransko more “KAPETAN KUKA” u Krilu pored Splita , ex. “KAPETAN LUKA” izgrađen u brodogradilištu “APATIN” ex. “BORIS KIDRIČ” u Apatinu 1989. godine

2013

• Remont broda “DILIGEN” vlasništvo C.F.N.D., u plovnom doku brodogradilišta u Novom Sadu

• Pregled broda “TORO 1” vlasništvo D.T.L. iz Beograda u plovnom doku brodogradilišta u Novom Sadu

• Popravka havarije propelerskog vratila i propelera na brodu „SAŠA 4“ vlasništvo „KOMPANIJA STOKIĆ“ Veliko Gradište, na navozu brodogradilišta u Novom Bečeju

• Rekonstrukcija broda “PARAČIN“ u brodogradilištu „BRODOTEHNIKA“ Beograd

• Popravka velikog oštećenja propelera na brodu motorni tanker „LENA“ vlasništvo „KAZUK“ Beograd, na navozu brodogradilišta u Apatinu

• Remont broda motorni gurač “ROBERT DAVID“ vlasništvo C.F.N.D., na navozu brodogradilišta u Apatinu. Zamena kliznih ležajeva „MAPRON“-Holland, demontaža starog i montaža novog propelerskog vratila

• Redovni pregled broda motorni tanker “TARA“ vlasništvo “PETROL TANK“ Brčko distrikt BiH, pod nadzorom Hrvatskog registra brodova, na navozu brodogradilišta u Stajićevo-Perlez i kompletan remont

2012

• Pregled brodova za iskop i transport peska, vlasništvo “SAVA", Gradiška, Republika Srpska za zainteresovanog kupca “COMSPED” iz Subotice

• Konsalting, inženjering i stručna saradnja na remontnim radovima barže “BG 02”, vlasništvo “Link Shipping Ltd” u plovnom doku brodogradilišta u Novom Sadu

• Konsalting, inženjering i tehnički nadzor na remontnim radovima samohodnog tankera “KVINS” vlasništvo “NAFTACHEM” iz Novog Sada u brodogradilištu "APATIN" u Apatinu

• Izrada i kopiranje tehničke dokumentacije za „PLOVNI PRISTAN” vlasništvo “LUKA NOVI SAD”

• Pregled broda , motorni gurač “SCORPIO” vlasništvo “DTL” iz Beograda, zbog havarije na trupu na Dunavu kod Bezdana

• Konsalting, inženjering i organizacija remontnih radova na brodu samohodni tanker “KLISA”, vlasništvo “NAFTACHEM” iz Novog Sada u brodogradilištu u Apatinu

2011

• Konsalting i obezbeđenje novoizgrađenog broda samohodni tanker "SHENANDOAH"

• Konsalting, inženjering i tehnički nadzor remonta broda samohodni tanker "KLISA“, vlasništvo "NAFTACHEM“ iz Novog Sada

• Izrada tehničke dokumentacije za redovni pregled potisnice "PZ 10002“

• Stručna saradnja za preduzeće "GEOEKSPERT“ iz Subotice kod izrade projektne dokumentacije rečnog pristaništa u Senti

• Izrada i kopiranje tehničke dokumentacije za „PLOVNI PRISTAN” vlasništvo “LUKA NOVI SAD”

• Pregled broda , motorni gurač “SCORPIO” vlasništvo “DTL” iz Beograda, zbog havarije na trupu na Dunavu kod Bezdana

• Konsalting, inženjering i organizacija remontnih radova na brodu samohodni tanker “KLISA”, vlasništvo “NAFTACHEM” iz Novog Sada u brodogradilištu u Apatinu

2010

• Pregled i procena plovnog objekta u Baji, R. Mađarska, za nabavku plovnog pristana Opštine Kanjiža u svrhu rečnog graničnog prelaza

• Konsalting, inženjering i tehnički nadzor remonta samohodnog broda "LADJAR 1" vlasništvo "LADJAR TRANSPORT" iz Beograda,u "Brodogradilište LBM" u Novom Sadu

• Konsalting, inženjering i tehnički nadzor remonta motornog potiskivača "SEGESTA" vlasništvo "HRB DUNAVSKI LLOYD" SISAK, R. Hrvatska, u "Brodogradilištu LBM" u Novom Sadu

• Konsalting, inženjering i tehnički nadzor remonta motornog gurača „ISTAR“ vlasništvo „BRODOKOMERC“ iz Novog Sada, u „Brodogradilištu LBM“ u Novom Sadu

• Konsalting, inženjering i tehnički nadzor havarijskog remonta samohodnog broda-tankera „KLISA“ vlasništvo „NAFTACHEM” iz Novog Sada, u „Brodogradilištu LBM” u Novom Sadu

• Konsalting, inženjering i tehnički nadzor remonta samohodnog broda-tankera „OPATOVAC” vlasništvo „HRB DUNAVSKI LLOYD” SISAK, R. Hrvatska, u „Brodogradilištu LBM” u Novom Sadu

• Konsalting, inženjering i tehnički nadzor remonta motornog gurača „MILAN” vlasništvo „BRANKO MORAVAC” iz Požarevca, u „Brodogradilištu LBM” u Novom Sadu

• Izrada projektne dokumentacije Rekonstrukcije samohodnog broda-tankera „SISCIA” vlasništvo „HRB DUNAVSKI LLOYD” SISAK, R. Hrvatska

• Izrada preliminarnog projekta rečnog putničkog broda „P&B“ od 100 putnika

2009

• Tehnički nadzor remonta samohodnike "SV. FILIP I JAKOV", vlasništvo D.P.V. iz Hrvatske, u brodogradilištu "APATIN" u Apatinu

• Izrada preliminarne projektne dokumentacije za rekonstrukciju (produženje) samohodke "KANJON", vlasništvo preduzeća "NMM BETON" Caričin Grad

• Stručna saradnja preduzeću "I-COMPANY" za rekonstrukciju "BROD TEATAR" u brodogradilištu "NOVI SAD" u Novom Sadu

• Tehnički nadzor remonta šlepova 77380 i 77383, vlasništvo „BRANKO MORAVAC“ iz Požarevca, u brodogradilištu „NOVI SAD“ u Novom Sadu

• Tehnički nadzor remonta samohodke „LADJAR 1“ vlasništvo „LADJAR TRANSPORT“ iz Beograda, u brodogradilištu „SAVA“ u Mačvanskoj Mitrovici

• Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju (produženje) motornog gurača „SINGIDUNUM“, vlasništvo „DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA“

• Konsalting, inženjering i tehnički nadzor remonta barže za prevoz butana ex. „DERCA 31“ odnosno „EURO GAS KATARINA81223“, vlasništvo „EURO GAS“ iz Subotice, u brodogradilištu „M.C.I.“ u Novom Bečeju

2008 - Osnivanje kompanije Interbrod